Tan Thanh Medical – Trust – Cooperation – Success

Tư vấn xây dựng các trung tâm thận nhân tạo

TIÊU CHUẨN iHFG CHO XÂY DỰNG 1 TRUNG TÂM CHẠY THẬN NHÂN TẠO

TIÊU CHUẨN iHFG CHO XÂY DỰNG 1 TRUNG TÂM CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Ngày đăng: 01 - 04 - 2020 Lượt xem: 2056

International Health Facility Guideline (iHFG) 1. Giới thiệu Mô tả: Chạy thận nhân tạo là một quá trình y tế mà trở lên cần thiết khi các chức năng...

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM  THẬN TNT KIỂU MẪU

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM THẬN TNT KIỂU MẪU

Ngày đăng: 09 - 02 - 2018 Lượt xem: 1629

Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Tân Thành cam kết luôn đồng hành vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và bệnh nhân. Ban Lãnh...

024 3782 1426