MÔ TẢ CHUNG

      I. Yêu cầu cấu hình:

  • Máy rửa quả lọc thận (1 màng) : 01 cái
  • Dây nguồn: 01 cái
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

     II. Chỉ tiêu kỹ thuật:

–   Rửa 02 màng lọc thận cùng một lúc

–  Đồng bộ và thực hiện tự động, độc lập các chức năng:

+ Rửa

+ Kiểm tra vỡ màng

+  Kiểm tra thể tích màng lọc

+ Làm đầy chất tẩy khuẩn.

–  Yêu cầu nguồn nước:

+ Chất lượng nước: theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI RD-62, RD-47

+ Lưu lượng nước cấp: 3 lít/phút với áp lực 25psig.

+ Nhiệt độ: 15ºC – 30ºC.

+ Nước xả: lưu lượng tối thiểu 5 lít / phút.

–  Yêu cầu hóa chất:

+ Máy tự động pha loãng hóa chất.

+ Tiêu thụ:

    • Màng Low Flux: 21 – 34 ml
    • Màng Medium Flux: 23 – 42 ml
    • High Flux: 24 – 44 ml

+ Tẩy khuẩn máy/đường ống: 65 ml

–  Hiển thị tối thiểu có:

+ Dữ liệu rửa màng

+ Tình trạng thực hiện

+ Thông báo lỗi

+ Ngày và thời gian

–   Báo động an toàn tối thiểu có:

+ Lỏng đầu nối

+ Tự kiểm tra và khóa chuyển tẩy khuẩn

+ Thể tích màng lọc thấp

+ Vỡ màng

+ Áp lực nước vào thấp

+ Không có dung dịch tẩy khuẩn

+ Kiểm tra hệ thống

–    Quy trình rửa màng lọc:

+ Loại màng lọc: Tất cả các loại màng lọc

+ Quy trình tối thiểu có: Tự động rửa, kiểm tra thể tích, kiểm tra vỡ màng và làm đầy dung dịch sát khuẩn

+ Khoảng kiểm tra thể tích: 25 – 300 ml

+ Độ chính xác kiểm tra thể tích: sai số ± 5 ml so với thể tích thực

–    Thời gian rửa:

+ Khoảng 9 – 10 phút /chu kỳ (01 màng lọc)

+ Nước tiêu thụ: khoảng 23 lít /chu kỳ