Tan Thanh Medical – Trust – Cooperation – Success

Giới thiệu

Nhà tài trợ Kim Cương – Hội nghị tại Đà Lạt

Nhà tài trợ Kim Cương – Hội nghị tại Đà Lạt

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019 Lượt xem: 1190

Hội nghị lọc máu TP Hồ Chí Minh – Lần thứ IV – Được tổ chức vào ngày 17/11/2018 với sự góp mặt của hơn 300 khách mời đến...

Nhà tài trợ Bạch Kim – Hội nghị tại Nha Trang

Nhà tài trợ Bạch Kim – Hội nghị tại Nha Trang

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019 Lượt xem: 1582

Cuối tháng 4 năm 2019 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là đơn vị tổ chức Hội nghị giao lưu các Bệnh viện Đa khoa Tỉnh khu vực...

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Ngày đăng: 20 - 07 - 2017 Lượt xem: 4988

MỘT SỐ MỐC QUAN TRỌNG Năm 2006:  Công ty CPTM & DP Tân Thành được thành lập (Công ty đạt tiêu chuẩn GDP – Good Distribution Practices) Năm 2013:...

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 20 - 07 - 2017 Lượt xem: 6138

Công ty Cổ phần Thương mại và Dược Phẩm Tân Thành được thành lập năm 2006, trụ sở chính tại số 15, lô 3A, khu Đô Thị Trung Yên,...

02422286868