MỘT SỐ MỐC QUAN TRỌNG

  • Năm 2006:  Công ty CPTM & DP Tân Thành được thành lập (Công ty đạt tiêu chuẩn GDP – Good Distribution Practices)
  • Năm 2013: Đầu tư xây dựng hệ thống nhà thuốc bán lẻ và phân phối như Nhà thuốc 198 – Bộ Công an (đạt tiêu chuẩn GPP (Good Pharmacy Practices)); Quầy phân phối tại trung tâm Dược phẩm Hapulico (đạt tiêu chuẩn GPP) 
  • Năm 2014: Trụ sở mới đạt tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practices)

  • Năm 2015: Tham gia Đề án Liên doanh liên kết lắp đặt khai thác máy thận nhân tạo tại Bệnh viện Thanh Nhàn

  • Năm 2016: Thành lập trung tâm thận nhân tạo tại bệnh viện Đa Khoa Hà Đông

  • Năm 2016: Thành lập trung tâm thận nhân tạo tại Bệnh viện 198

  • Năm 2016: Liên danh, liên kết các trung tâm thận nhân tạo như: Bệnh viện Bạch Mai, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hoài Đức, Đại học Y Dược, Củ Chi, 198…