Tan Thanh Medical – Trust – Cooperation – Success

Thận nhân tạo cơ bản

Điều trị biến chứng thiếu máu trong bệnh thận mạn

Điều trị biến chứng thiếu máu trong bệnh thận mạn

Ngày đăng: 07 - 04 - 2020 Lượt xem: 2328

  Thiếu máu hay gặp ở bệnh nhân CKD. Bệnh thận tiến triển, mức độ thiếu máu tăng. Thiếu máu ở bệnh CKD có nhiều nguyên nhân khác nhau....

Làm chậm tiến triển bệnh thận mạn và biến chứng tim mạch

Làm chậm tiến triển bệnh thận mạn và biến chứng tim mạch

Ngày đăng: 07 - 04 - 2020 Lượt xem: 2002

Ở bệnh nhân CKD, các yếu tố nguy cơ tiến triển bệnh thận rất nhiều và chúng có liên quan với tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch. Một...

Mức lọc cầu thận trong sàng lọc, chẩn đoán và phân loại bệnh thận mạn

Mức lọc cầu thận trong sàng lọc, chẩn đoán và phân loại bệnh thận mạn

Ngày đăng: 01 - 04 - 2020 Lượt xem: 2380

  Mức lọc cầu thận ước tính (GFR), thường được tính bằng đơn vị ml/phút, là thể tích huyết thanh được lọc bởi thận trên một đơn vị thời...

XÉT NGHIỆM PROTEIN NIỆU TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN

XÉT NGHIỆM PROTEIN NIỆU TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN

Ngày đăng: 01 - 04 - 2020 Lượt xem: 1665

Sàng lọc bệnh thận mạn nên bao gồm sự hiện diện của protein niệu và ước tính chức năng thận. Sàng lọc có mục tiêu trên bệnh nhân là...

02422286868