Các cơ quan TƯ đã giảm 7 tổng cục, 202 đơn vị cấp vụ, cục, hơn 14.800 đơn vị cấp phòng và hàng ngàn lãnh đạo từ tổng cục đến cấp phòng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ (Ban Tổ chức TƯ) Nguyễn Văn Tùng cho biết, việc triển khai các chủ trương về sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả rất tích cực.

Ông Tùng thông tin, theo tổng hợp sơ bộ, trong năm 2018, cơ quan TƯ giảm 7 đơn vị tổng cục, 202 đơn vị cấp vụ, cục, hơn 14.800 đơn vị cấp phòng, 11 lãnh đạo tổng cục, 178 lãnh đạo cấp vụ cục, 881 lãnh đạo cấp phòng, giảm 933 biên chế do sắp xếp lại tổ chức.

Tại các tỉnh, thành uỷ, đã tinh giản 65 tổ chức cấp sở, 5.120 đầu mối cấp phòng, giảm 172 lãnh đạo cấp sở; 8.351 lãnh đạo cấp phòng, giảm hơn 59.700 biên chế do sắp xếp lại tổ chức.

Về kiêm nhiệm chức danh, ông Nguyễn Văn Tùng nêu một số kết quả.

Cụ thể, trưởng ban tuyên giáo đồng thời là GĐ trung tâm bồi dưỡng cấp huyện đã có 592/713 đơn vị cấp huyện thực hiện; 8 địa phương thực hiện sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với các ban tham mưu cấp uỷ hoặc với các cơ quan khác tại 48 cấp uỷ, cấp huyện. Kết quả giảm 592 lãnh đạo cấp phòng, 132 biên chế và 48 đầu mối cấp phòng.

Thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UB MTTQ cấp huyện có 247 đơn vị cấp huyện đã thực hiện.

Có 13 tỉnh, thành uỷ đã thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; giảm 13 lãnh đạo ban, sở, ngành các tỉnh.

Về trưởng ban tổ chức cấp uỷ đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện có 15 tỉnh, TP đã thực hiện tại 336/713 đơn vị cấp huyện. Trong đó một số tỉnh, TP thực hiện tại nhiều đơn vị cấp huyện. Kết quả, giảm 36 lãnh đạo cấp phòng và 11 biên chế.

13 tỉnh, TP đã thực hiện tại 23 đơn vị cấp huyện thí điểm chủ nhiệm UB kiểm tra cấp uỷ đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện; giảm được 23 lãnh đạo cấp phòng và 9 biên chế.

Việc thí điểm hợp nhất ban tổ chức cấp uỷ với sở nội vụ cấp tỉnh đã có 1 tỉnh thực hiện; giảm 1 lãnh đạo cấp sở, 14 lãnh đạo cấp phòng, 1 đầu mối cấp sở và 9 đầu mối cấp phòng.

Hay có 1 tỉnh đã thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan UB kiểm tra cấp uỷ với thanh tra cấp tỉnh, giảm 4 lãnh đạo cấp phòng, 1 đầu mối cấp sở và 5 đầu mối cấp phòng….

Ngoài ra, có 27 tỉnh, TP thực hiện xong sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của ban bảo vệ sức khoẻ cấp tỉnh; giảm 14 lãnh đạo cấp sở, 22 đầu mối với 32 lãnh đạo cấp phòng.

Các tỉnh còn lại đều đã xây dựng xong phương án, dự kiến quý 1 năm nay thực hiện xong.

Không để xảy ra lộn xộn

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế từ các địa phương cho thấy, việc sắp xếp thời gian qua chưa có sự đồng bộ, thống nhất.

Vì vậy, mới đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cho đến khi Chính phủ có quy định cụ thể.

Tại cuộc họp cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 18, 19 của BCH TƯ khóa 12 và kết luận số 64 của BCH TƯ khóa 11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tinh gọn bộ máy, biên chế là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, nên phải có thời gian để thực hiện.

Việc kiểm tra bước đầu có tính chất thúc đẩy công việc, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động khẩn trương, quyết liệt, cho một số kết quả cụ thể, qua đó phát hiện một số vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, uốn nắn để làm tốt hơn.

Qua kiểm tra ở 15 cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy có những việc còn đúng trong thực tế, có những việc cần điều chỉnh uốn nắn. Việc quán triệt nghị quyết, nâng cao nhận thức cần tiếp tục làm tốt hơn, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể, cần thiết, tháo gỡ vướng mắc…