Kích thước: 5.0cmx5m

Thành phần: Vải lụa (silk), Keo Acrylic