Thông tin chung

  • Các size   : 12Fr, 14Fr, 16Fr
  • Các loại          : Dài hạn thẳng, dài hạn cong
  • Chiều dài        : 23cm, 27cm
  • Hãng sản xuất : Ameco Medical Industries
  • Xuất xứ           : Ai Cập
  • Tiêu chuẩn      : ISO 13485, CE