Tên sản phẩm: Đầu nối ống thông – Locking Titanium

Code: 5C4129

Hãng sản xuất: Baxter Healthcare S.A.

Xuất xứ: Ireland

Tiêu chuẩn: ISO 13485