Dung dịch thẩm phân phúc mạc chứa 2,5 mEq/L Canxi với 2,5% Dextrose, chứa trong túi được chế tạo bằng polyvinyl chloride 5L