Kim AVF chạy thận nhân tạo

Model              : TMC-AVF-016G

TMC-AVF-017G

Hãng sản xuất : Công ty CPTTB-VTYT TMC

Xuất xứ            : Việt Nam

Tiêu chuẩn      : ISO 9001, ISO 13485, CE