Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phòng, chống dịch Covid-19, trong 9 tháng còn lại của năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch lan rộng; đồng thời duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chốt kiểm soát y tế ở xã Yên Bình (huyện Thạch Thất). Ảnh: PV Hànộimới

Đây là một trong những nội dung Báo cáo số 640-BC/TU ngày 14-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2020.

Theo đó, trong quý I-2020, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Với 9 tháng còn lại năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Trong đó, thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục củng cố các tổ chức Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành điểm nóng để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Song song với các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.