Tên sản phẩm: Băng keo Medi-ipek

Kích thước: 5cmx5cm

Chất lượng: ISO 13485, ISO 9001