Kim chọc dò KD-FINE ®

  • Size                : 18G đến 27G
  • Hãng sản xuất: KD Medical GmbH Hospital Products
  • Tiêu chuẩn     : ISO 13485, CE