Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tư động (Người lớn)

Code: R5C4479

Hãng sản xuất: Baxter Healthcare S.A.

Xuất xứ: Singapore

Tiêu chuẩn: ISO 13485