Xuất xứ: Ấn Độ

Kích cỡ: 7Fr, 16-16G, 200mm

Công dụng: Truyền thuốc, dịch, chất dinh dưỡng hoặc máu vào cơ thể