Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và catheter