Tên sản phẩm: Nắp đóng bộ chuyển tiếp Minicap

Code: SPC4466

Hãng sản xuất: Baxter Healthcare S.A.

Xuất xứ: Ireland

Tiêu chuẩn: ISO 13485