Tan Thanh Medical – Trust – Cooperation – Success

Thẻ: coronavirus

COVID-19: Khuyến cáo cho bệnh nhân bị bệnh thận, các bác sỹ, điều dưỡng và người chăm sóc

COVID-19: Khuyến cáo cho bệnh nhân bị bệnh thận, các bác sỹ, điều dưỡng và người chăm sóc

Ngày đăng: 28 - 03 - 2020 Lượt xem: 1383

BSCKI Nguyễn Thanh Hùng – dịch từ hướng dẫn của Hội Thận học Quốc tế Bệnh virus corona mới (COVID-19) là một bệnh truyền nhiễm mới phát hiện gây...

Virus corona mới và bệnh thận – Hướng dẫn của Hội Thận học quốc tế

Virus corona mới và bệnh thận – Hướng dẫn của Hội Thận học quốc tế

Ngày đăng: 28 - 03 - 2020 Lượt xem: 1456

DỊCH CORONAVIRUS 2019 MỚI VÀ BỆNH THẬN Kidney International (2020) – https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.001 KEYWORDS: acute kidney injury; hemodialysis Copyright ª 2020, International Society of Nephrology. Published by Elsevier Inc. This...

02422286868