Năm 2016 công ty triển khai đề án liên doanh liên kết lắp đặt trung tâm Thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Đến tháng 11/2018 Trung tâm được đầu tư trang thiết bị mới đồng bộ từ hệ thống xử lý và sản xuất nước RO, 10 máy thận nhân tạo thế hệ mới. Đặc biệt với hệ thống thống pha dịch trung tâm phục vụ cho điều trị thận nhân tạo, hệ thống quản lý và kiểm soát hoàn toàn tự động hiện đại.