Hiện tại, Đơn vị Thận nhân tạo đã chuyển ra khu nhà 4 tầng với cơ sở vật chất ổn định, khang trang, phòng lọc máu sạch đẹp; hoạt động 3ca/ngày với khoảng 120 lượt chạy thận/ngày, điều trị cho gần 300 bệnh nhân, kèm theo đó là điều trị cho bệnh nhân cấp cứu của các khoa phòng khác khi phải can thiệp điều trị bằng lọc máu phối hợp. Đơn vị hiện tại có 32 máy FRESENIUS 4008B, 30 máy FRESENIUS 4008S, 02 máy HDF Online. Tới hết tháng 09/2016 đơn vị có 24 nhân viên với 01 thạc sỹ; 01 bác sỹ đa khoa; 21 điều dưỡng trong đó có 04 cử nhân điều dưỡng, 03 ĐD cao đẳng, 14 ĐD trung cấp đang học ĐD cao đẳng, 01 hộ lý.