THÔNG TIN CHUNG

  • Model: AQUAPLUS B 3000 L/h
  • Hãng sx: Fresenius Medical Care
  • Nước Sx: Đức
  • Năm sản xuất: 2018
  • Tình trạng: mới 100%