THÔNG TIN CHUNG

Model: 5008S

Hãng sx: Fresenius Medical Care

Nước Sx: Đức

Năm sản xuất: 2018

Tình trạng: mới 100%

CẤU HÌNH CHÍNH BAO GỒM

Máy chính : 01 chiếc

Bộ dây hút dịch lọc A,B            : 01 bộ

Bộ dây nối tới quả lọc : 01 bộ

Dây nối với hệ thống nước RO   : 01 chiếc

Dây nối tới hệ thống xả : 01 chiếc

Cọc đỡ dịch mồi : 01 chiếc

Giá đỡ quả lọc : 01 chiếc

Bộ dây hút hóa chất          : 01 bộ

Thẻ lưu trữ thông tin bệnh nhân : 10 chiếc

Máy có đủ phụ kiện tiêu chuẩn khác kèm theo, để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng tính năng ký thuật

Quả lọc dịch : 02 quả

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt : 01 bộ