Homechoice Claria đại diện cho thế hệ tiếp theo trong dòng Homechoice, máy lọc màng bụng được chỉ định nhiều nhất trên thế giới và hiện dẫn đầu thị trường tại 97 quốc gia. Hệ thống Homechoice Claria APD có nền tảng kết nối Sharesource, tạo điều kiện truy cập theo yêu cầu dữ liệu bệnh nhân chính xác, cho phép bạn chủ động quản lý bệnh nhân từ xa và đưa ra quyết định trị liệu kịp thời.